20240522_102108

Het Landgoed

Ecologisch Landgoed Oudshoorn in Alphen aan den Rijn is volop in ontwikkeling. En het wordt prachtig! Tussen de jonge aanplant, kruidenvegetaties, aangelegde waterpartijen, rieteilanden en kikkerpoelen, zijn vooral de rode bruggetjes uniek en in het oogspringend.

 

Met Landgoed Oudshoorn willen we bijdragen aan kenmerkende diversiteit aan planten, bomen, heesters en dieren van rietmoeras en veenweidegebied. Met de vele waterpartijen willen we voor vogels een broed-, foerageer-, en pleisterplaats zijn. Denk aan de grote zilverreiger, fuut, waterhoen, krakeend, kleine karekiet, fitis, kieviet of watersnip.

 

Er moet nog een hele hoop gebeuren, maar we verwachten uiterlijk medio 2025 Landgoed Oudshoorn voor wandelaars en vogelaars ‘officieel’ te kunnen openen. Dan zal ook de aansluiting met wandelroutes over boerenland worden gerealiseerd in overleg met de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn e.o..

 

De bouw van ons huis vordert ook. Uiteraard bouwen we zo modern en duurzaam mogelijk: esthetische zonnepanelen, domotica, regenwateropslag en sedum op de platte dakdelen.

 

Eind 2024 hopen we er onze intrek te kunnen nemen. We verheugen ons daar enorm op.

 

Tot snel ziens op Landgoed Oudshoorn,

 

Ron Kooi en Irma Walraven

Onze huisregels

Wandelaars zijn welkom op Landgoed Oudshoorn, maar PAS OP, doe voorzichtig: het Landgoed is nog in de aanlegfase!

 

Landgoed Oudshoorn is particulier eigendom. Voor alle wandelaars zijn er daarom een aantal huisregels om de rust en veiligheid van al onze bezoekers, bewoners en de natuur te kunnen waarborgen.

 

Toegang wandelaars alleen overdag

Toegang voor wandelaars tot het Landgoed Oudshoorn is alleen van zonsopgang tot zonsondergang. Het is niet toegestaan om ’s avonds en ’s nachts in het donker op het landgoed te zijn.

 

Blijf op de paden

Bezoekers mogen alleen op de opengestelde paden wandelen. In de zomer van 2024 kan het voorkomen dat de wandelpaden slecht of tijdelijk niet toegankelijk zijn in verband met de aanlegwerkzaamheden van het Landgoed.

 

Flora en fauna niet beschadigen

Activiteiten die de flora en fauna op Landgoed Oudshoorn kunnen beschadigen of verontrusten, zijn niet toegestaan zoals eieren rapen, vissen, bloemen of paddenstoelen plukken, zwemmen of met een metaaldetector graven.

 

Honden zijn niet toegestaan

Honden, zijn niet toegestaan op Landgoed Oudshoorn mede om de vogels en andere dieren niet te verstoren en verjagen.

 

Laat geen afval achter

Het klinkt vanzelfsprekend, maar houd de natuur van Landgoed Oudshoorn schoon. Neem uw afval mee naar huis.

 

Verboden voor motorvoertuigen, fietsers en ruiters

Motorvoertuigen, fietsers en paarden zijn niet toegestaan op Landgoed Oudshoorn omdat ze de wandelpaden beschadigen en de rust voor de dieren en wandelaars verstoren.

Aan het begin van Landgoed, meteen links, worden in de zomer van 2024 parkeerplaatsen en een fietsenstalling aangelegd.

 

Bestemmingsverkeer stapvoets rijden

Bestemmingsverkeer verzoeken we stapsvoets (maximaal 15 km/u) te rijden om de weg niet te beschadigen en wandelaars de ruimte/rust te geven. De (bouw)weg is half verhard en daarom niet geschikt voor voertuigen boven de 10 ton.

In de zomer wordt de definitieve halfverharding aan gelegd. Ook voor deze weg zal een maximum snelheid van 15 km/u en een maximum tonnage van 10  blijven gelden.

 

Groepsactiviteiten zijn welkom vanaf medio 2025 na toestemming van de eigenaar

Groepsactiviteiten van niet-commerciele aard zijn in principe welkom, maar na toestemming van de eigenaar. Zo wordt voorkomen dat meerdere groepsactiviteten elkaar doorkruisen en kunnen de bewoners op het Landgoed tijdig geïnformeerd worden.

 

Rust en veiligheid

Activiteiten die de rust en veiligheid van bezoekers, wandelaars en bewoners kunnen verstoren zoals kamperen, roken, vuur stoken en harde muziek, zijn niet toegestaan.

 

Betreden van Landgoed Oudshoorn is op eigen risico

Betreden van Landgoed Oudshoorn is op eigen risico. Het Landgoed probeert met bewegwijzering en via deze site u zo goed als mogelijk voor eventuele risico’s te waarschuwen.

Contactformulier